Willem de Vlam
Toneel om naar uit te kijken

Albrechts achterdocht en waanbeelden nemen buitenproportionele vormen aan. Hij zendt zelfs videoboodschappen de wereld rond en poseert als terrorist met kalashnikov op zijn eigen YouTube-kanaal. Deze rol vertolkt Klever prachtig: hij bindt zijn trui als een tulband om het hoofd en heeft een onrustige, gejaagde blik in de ogen. ... Toch, de scène van Klever als YouTube-presentator blijft geniaal. Hierin komen waan en tragiek samen.

cross