Willem de Vlam
Toneel om naar uit te kijken

Contact?

Ik ben helemaal niet moeilijk te vinden. Maar als je contact met me wil is bijvoorbeeld op deze knop drukken helemaal geen slecht plan.
Even kletsen?

Teksten opvoeren

Ik beheer zelf de opvoeringsrechten van mijn toneelstukken. Amateurgezelschappen die mijn teksten willen opvoeren kunnen me dan ook gewoon een email sturen. Ik bijt de laatste tijd nog maar heel zelden en sowieso nooit hard.

Omdat ik geen al te grote drempels wil opwerpen, vraag ik niet een vast bedrag voor de opvoering van mijn werk. Voor Amateurgezelschappen hanteer ik een simpel systeem: tien procent van de bruto kaartinkomsten (dat wil zeggen de kaartinkomsten na aftrek van BTW), na afloop te factureren.  Op deze manier hoeven deze gezelschappen geen onnodig risico te lopen en delen wij lief en leed.

Als je een tekst ziet die je wilt spelen, laat het me dan weten. Op de pagina van elk stuk vind je een handige link.


cross