Willem de Vlam
Toneel om naar uit te kijken

Deze komedie heeft een moreel dilemma in het hart. De uitkomst is ronduit cynisch, maar deze geslaagde opvoering, bij De Vlams eigen groep Opium voor het Volk, is dat niet. Regisseur Paul Knieriem benadrukt de lichtheid. Er zijn veel vlotte en terloopse scènes en de stereotype personages zijn uitvergroot voor extra komisch effect.
De Vlam toont zich nergens boos of beschuldigend. Hij schrijft dialogen in normalemensentaal en registreert slechts de alledaagse onrechtvaardigheid waarop onze maatschappij is gebouwd.

cross